Teológia | Hit, üdvösség

Református vagyok, de szeretnék megtérni, mert Isten igéje most igazán megfogott a tévén keresztül.

Két dolgot mond a Biblia: az ember vagy bűnös, vagy megigazult. Mindegy, hogy milyen vallási felekezethez, etnikai közösséghez tartozik, vagy éppen mi a kulturális háttere. A megigazulás fő eszköze a názáreti Jézus Krisztusba vetett hit, ahogy Pál apostol is mondja, hogy nem cselekedetek, hanem hit által igazul meg az ember. A megigazulásnak tartalmaznia kell az újjászületést és a megtérést, ami pedig magában foglalja az életirány megváltoztatását, a bűnös cselekedetekkel, illetve életvezetéssel való szakítást. Egy új életmódot kell kialakítani, amely összhangban áll Isten tökéletes akaratával. Ehhez viszont sokszor szükségeltetik, hogy olyan emberektől kapjon az ember segítséget, akik maguk is átélték ezt, és ténylegesen megtértek.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2012.06.17