Archívum

2016. október 16.
Elhangzott igék:
  • Apostolok Cselekedetei 19,8–20
  • Apostolok Cselekedetei 2,37–39
Elhangzott dalok:
  • Nincsen más
  • Neved magasztalom én Uram
  • Fény árad ránk
  • Az élet forrásánál
  • Lesz feltámadás

Köszöntjük az archívum oldalunkon!

A Vidám Vasárnap műsor videó archívuma jelenleg 2002-ig visszamenőleg található meg az oldalon. A prédikációk és a nézők által feltett kérdésekre adott válaszok minden adásnál teljes terjedelmükben megtekinthetőek, míg a műsorban elhangzott dalok 2008-tól hallgathatóak újra. Örömteli böngészést kívánunk!

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója:

Pál apostol sikerének titka elhívása és felkenetése mellett abban állt, hogy egy adott városban, egy adott helyzetben mindig felismerte, megértette, hogyan lehet a Szentlélek jelenlétét felépíteni, a kenet növekedését elérni. Amikor a Szentlélek ereje felszabadul egy városban, olyan változások történnek, melynek eredményeképpen az emberek a Názáreti Jézus Krisztus által megbékülnek az élő Istennel, és új gyülekezetek jönnek létre. Pál apostol Efézusban Isten dicsőítése mellett az Ige szólása, hirdetése, tanítása által növelte a Szentlélek kenetét személyes életében, a gyülekezetben és az egész városban. Az Apostolok cselekedetei 19. fejezete alapján elmondható, hogy a Szentlélek erejének, kenetének növekedése egy személy életében, illetve egy közösségben csak ott valósul meg, ahol a kereszténnyé válás három bibliai alaplépését betöltik. Ha azt akarjuk, hogy Isten sokféle kegyelmi ajándéka realizálódjon a hívők életében, akkor a teljes evangéliumot kell az emberek elé tárni, mert a Szentlélek csakis emellett tesz bizonyságot.