Teológia | Hit, üdvösség

Aki elmondja a megtérő imát, az már automatikusan üdvözül is? Az ima után az üdvösségbe vetett hit egyből a szívbe kerül? 

Valóban kell egy konkrét döntést hozni a názáreti Jézus Krisztus mellett, de a hit folyamatos ápolásra és építésre szorul, ami az igehirdetés által történik, mert a hit hallásból származik. Ha ezen keresztül nem jön a hit fejlődéséhez szükséges isteni erő, szellem, akkor hiába mondja az ember a szájával azt, amiben szeretne hinni, nem jön létre valóságos hit. Vagyis először a hit szelleme árad ki Isten igéjének hirdetése által a hallgató szívébe, utána a szájával kimondja azt, ami már benne van a szellemében, és ennek következtében veszi birtokba a hitének tárgyát, vagyis üdvbizonyosságra jut. Tehát egy konkrét döntésen is múlik, mert a názáreti Jézus  Krisztus kéri minden ember személyes voksát, mandátumát, ahhoz, hogy az életébe költözhessen, és abban elvégezze Isten munkáját, de ez egy folyamat is.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.04.16