Hit Gyülekezete | Hitvallás, álláspont

Egy világi ismerősöm kérdezte, hogy mi van, ha nem jó vallást választottam, és a pokolba fogok kerülni, de nemcsak én, hanem a Hit Gyülekezete többi tagja is?

A Biblia a mérőzsinór. Vizsgálni kell, hogy bizonyos felekezetek, és az azokban elhangzott állítások megegyeznek vagy szemben állnak a Szentírásban kinyilatkoztatott igazságokkal. Mi fennállásunk óta készek vagyunk megmérettetni magunkat Isten igéje alapján. Hiszünk abban, hogy a Szentlélek vezetése és Isten igéje szerint kell élni. Azonban nincs üdvözítő egyház. Jeremiás és Jézus is arra hívja fel a figyelmet, hogy ne kövekben, tehát ne emberi alkotásokban, vallási rendszerekben bízzunk, mert a názáreti Jézus Krisztus az egyedüli üdvözítő! Csak az tud üdvözíteni, aki feltámadt a halálból. A Biblia nem arról beszél, hogy ha valaki a Hit Gyülekezete tagja, vagy katolikus, evangélikus vagy pünkösdi, akkor üdvözül. Hanem, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. De fontos, hogy az ember megnézze, milyen közösséghez tartozik, hogy az újjászületés, megtérés, víz- és Szentlélek-keresztség után olyan környezetbe kerüljön, ahol biztosítva van számára a szellemi fejlődés. Jézus vére megtisztított bennünket, emiatt a kegyelem miatt hisszük, hogy üdvösségünk van. Ezt nemcsak halála után ismerheti meg az ember, hanem ezt az üdvbizonyosságot meg lehet szerezni már a földi életben is hit által. Pál apostol azt mondja a Rómaiakhoz írt levélben, hogy a mi szellemünk a Szentlélekkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát ezt a bizonyságot hordozzuk a szívünkben, ezért nézünk szembe nyugalommal az ilyen kétséget keltő kérdésekkel. Nem engedhetjük be minden ember véleményét a szívünkbe, mert a hit és a hitetlenség is hallásból származik. A hit Isten igéjéből nő ki, ez kell legyen a valóság, az abszolút igazság számunkra.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.06.13