Teológia | Hit, üdvösség

Egy ateista, ötvenéves férfi vagyok. Nem hiszek a feltámadásban. Hiszek Jézusban, az emberben, ahogy példát adott, mint Assisi Szent Ferenc.

Jézus-hívővé akkor válik az ember, ha hiszi azt, hogy a Messiás, a Krisztus megjelent hús-vér testben a názáreti Jézusban. Ez a bibliai tartalma a názáreti Jézusba vetett hitnek, valamint ez képezi a kereszténnyé válás gerincét, lényegét. Erre az igazságra összpontosítsa a lelkét és a szívét, hogy Isten Igéje be tudja ültetni a szellemébe a hit szellemét, hogy ne kevesebbet, hanem ugyanazt higgye Jézusról, amit Isten állít Őróla. Ekkor üdvözül az ember.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.02.18