Teológia | Hit, üdvösség

Elindultam a Jézushoz vezető úton. Hogyan tud megszilárdulni a hitem?

A hit hallásból – azaz az Ige hallgatásából – származik. Ez a hitre jutás és az Úrban való megszilárdulás legalapvetőbb feltétele. Miután a Krisztusról és Istenről szóló beszéd behatol a hallgató szellemébe és szívébe, többször kell hallgatnia az Igét, hogy belső meggyőződést tudjon kialakítani Isten dolgaival kapcsolatban. Ha ez megtörténik, megszületik az emberben a hit, amit ezután táplálni, öntözni, erősíteni kell, mint a virágokat a kertben. Azaz újra meg újra hallgatni Isten beszédét a hitben való növekedésért és fejlődésért. De természetesen a hit bibliai cselekedetek nélkül halott. Ezeket hozzá kell ragasztani a hithez, hogy az a gyakorlatban is megmutatkozzon. Így a Szentlélek már át tudja járni, hatni az ember személyiségét, mert elkezd benne munkálkodni, hogy megváltoztassa Krisztus hasonlatosságára.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.01.29