Teológia | Hit, üdvösség

Minél többet szeretnék tudni Istenről. Református vagyok, de nálam nem a vallás, hanem a hit számít. Nincs valami levelező tananyaguk, hogy a távolból is tanulhassak?

Vannak ilyen kiadványaink. Nagyon helyes, hogy az ember tanulmányozza az alapvető igazságokat, mert valóban az Isten előtt a hit számít. Isten azt akarja, hogy az istentiszteleteken ne csak említsük az igazságot, hanem hirdessük is, mert az igehirdetésen alapul az egyház megújulása. Az egyház nem politikai vagy társadalmi szervezet, az alapja Isten igéje, amit a Biblia tartalmaz. Az igehirdetés ugyan az emberek előtt bolondság, de mégis alkalmas arra, hogy ezen keresztül Isten áldásokat, kegyelmet, bűnbocsánatot adjon.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.03.30