Teológia | Hit, üdvösség

Lehetséges ma Jézusba vetett hit által szoros kapcsolatba lépni Istennel? Ha igen, mit kell ehhez tenni, vagy ez csak felülről jövő kegyelmi ajándék által lehetséges némelyeknek?

Lehetséges, de csak kegyelem által. Isten munkájára, szolgálatára az embert Isten kegyelme teszi képessé, soha nem az illető képességei, talentumai, képzettsége vagy természetes erők. Pál apostol is azt mondja, hogy a mi alkalmasságunk a szolgálatra nem tőlünk van, hanem Istentől. Az Ő Szelleme bejön az emberbe és fölkeni. Ez által az ember természete és Isten jelenléte, Szelleme szoros kapcsolatba kerülnek egymással, integrálódnak. Így Isten Szelleme használja az ember képességeit, megnyilvánul rajta keresztül, és ez teszi képessé őt az Újszövetség szolgálatára.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.01.20