Teológia | Igemagyarázat

A Bibliában miért szerepel lélek és miért beszélünk sok esetben szellemről? Melyik a valós?

A magyar fordításban, különösen a Károli Gáspáréban nem szerepel a szellem kifejezés. Ezzel szemben eredeti nyelven a ruách szó 394-szer fordul elő csak az Ószövetségben. Ruách annyit jelent, hogy szellem, szél, lehelet. Az Újszövetségben pedig a pneuma, vagyis a szellem kifejezés 381-szer szerepel. Ahhoz, hogy meggyőződjünk, mennyire fontos kifejezésről van szó meg kell nézni, hányszor fordul elő a Bibliában. Egy lapon legalább két helyen található meg a szellem kifejezés. Nagyon fontos dologról beszél a Biblia, amikor a szellemvilágról, ember szelleméről, Isten Szelleméről vagy szellemi lényekről tesz említést. A magyar kereszténységre jellemző – egy bizonyos évszázad után – a materializmus, mert a pszichét összekeverték a pneumával. Ennek végzetes hatása lett a keresztény életmódra, világnézetre és értékrendre. A psziché és a pneuma között nagy különbség van. Isten Igéjének az egyik legfontosabb feladata, hogy az emberek szellemiek és ne pszichikaiak legyenek. Meg van írva a Bibliában, hogy a lelki emberek nem értik meg Isten dolgait, csak a szellemiek. Az eredeti fordítás szerint nem a testi van szembeállítva a lelkivel, hanem a pneumatikus a pszichikosz emberrel. Sokan nem akarnak szellemi szinten élni, nem nyitottak az emberek a természetfölötti megnyilvánulásokra, csodákra. A magyar fordításban a szellem kifejezést törölték. Megvan ennek az oka, és sokan védelmezik ezt a nagyon rossz megoldást. A keresztény, bibliai világnézetnek kulcsfogalma a szellem. Ha törlik ezt a kifejezést a keresztények gondolkozásmódjából, akkor soha nem sajátítják el a bibliai világnézetet, ezért állandóan külső civilizációk és kultúrák által közvetített ideológiáknak lesznek kiszolgáltatva. Ennek a következménye a szekularizáció és az elvilágiasodás. Bibliai világnézetre azért van szükség, mert csak ennek a keretében tud kifejlődni a bibliai hit és értékrend.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.02.11