Teológia | Igemagyarázat

Péter apostol 1. levele szerint Jézus elment a tömlöcben sínylődő lelkekhez prédikálni, azokhoz, akik Noé idejében engedetleneknek bizonyultak. Ha az embernek csak egyetlenegy lehetősége van a földi életre, akkor Jézus miért prédikált az elkárhozott lelkeknek? Van még visszatérés az alvilágból?

Nagy vitatéma ez, és nem tudni pontosan, hogy mit csinált Jézus az alvilágban: prédikált-e vagy bejelentette a dolgot? Az eredeti szövegben található kifejezés, a „kérügma” egy változata nem csupán prédikálást jelent, hanem hatalommal történő bejelentést is. A hellén világban ezt a kifejezést használták, amikor a császár képviselője a Római Birodalom területén bejelentett valamit. Hatalommal közölte a rendeletet, így az egy tekintéllyel kinyilatkoztatott rendelet volt. A názáreti Jézus tehát hatalommal bejelentette a pokolban lévő lelkeknek, hogy megtörtént az engesztelő áldozat. Az embernek egy élete van, és ez a minőségi életre vonatkozik. A reinkarnáció tehát alaptalan feltételezés, amit a Biblia hamisnak minősít. Viszont beszél a Biblia az igaz és a kárhozatra ítélt lelkek föltámadásáról. A föltámadás visszatérést jelent, de a bűnös emberek lelke nem a földi életre tér vissza, hanem a pokolból átkerül a gyehennába, ahol állandó a szenvedés. A pokol csak egy ideiglenes büntetési hely. Az igazak föltámadásában való részvétel úgy szerezhető meg, ha azonosulunk Jézus Krisztussal. Ő tette lehetővé az egyetemes föltámadást, de akik ezt elutasítják, azoknak nem tud segíteni. Jézus föltámadásáig senki sem kerülhetett be a mennybe, ezért volt botrányos István kijelentése, hogy „látom az ember Fiát a Mennyekben”. Ha többen is feltámadtak volna – Buddha vagy Mohamed –, akkor azt hirdetnénk, hogy pluralizmus van a hitben, de más vallások nem beszélnek föltámadásról, viszont az Ószövetségben ez ígéretként megtalálható. Az Újszövetség pedig azt mondja, hogy ez az ígéret a názáreti Jézus Krisztus által beteljesedett. Jézus föltámadásáig az emberek szelleme elhalálozáskor nem tudta áttörni a második eget, azt a szellemi falat, amit a bukott angyalok őriztek. Jézus viszont a feltámadása által áttörte ezt, és fölment Istenhez az igazi szentélybe. Ezért mondjuk Jézust főpapnak, mert most a mennyben van azért, hogy az emberiségért közbenjárjon. Ahogy a Zsidó levél mondja, utat készített azért, hogy az ember ne kárhozzon el, hanem bekerüljön a mennybe.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.02.11