Teológia | Igemagyarázat

Lukács evangéliuma végén Jézus azt mondja annak az embernek, aki mellette volt megfeszítve, hogy „bizony mondom néked, ma velem leszel a Paradicsomban”. De mivel Jézus a harmadik napon támadt fel, ez valahogy nem fér össze szerintem. Hol találkozott Jézus a latorral?

A Biblia azt állítja, hogy a Föld gyomrában van a pokol, azaz a seol, vagyis az alvilág. Jézus Krisztus föltámadásáig a seolnak volt egy Paradicsom része. Miután a lelke és a szelleme elhagyta Jézus testét, először is a Paradicsomba szállt le. Ekkor, ment vele a lator, aki hitét megvallotta a kereszten – tehát nem a pokolnak a gyötrelmes részébe, hanem a Paradicsomba, és a lator ott is maradt. Jézus viszont továbbment onnan, másnap már a seolnak a sötét részében volt. A legmélyebb zugaiba is lement, ahol Noé kortársai tartózkodnak, nekik is bejelentette, hogy megtörtént a világ megváltása, ami nem az evangélium hirdetése, hanem tényközlés volt. Ők majd átkerülnek a gyehennába, ugyanis a Biblia szerint a pokol kárhozat részéről nem lehet átmenni az üdvözülőknek a helyére – Jézus erről a szegény Lázár történetében beszél. Tehát, a lator elfoglalta a Paradicsomban a helyét, és ott maradt. De van még egy kérdés: mi történt vele Jézus Krisztus feltámadása után? Meggyőződésem szerint a Paradicsomot fölemelte Jézus Krisztus a mennyekbe, és ott vár a föltámadásra, ami majd a jövőben fog megtörténni.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.02.24