Teológia | Jézus Krisztus

Köszönjük, hogy a halállal szemben is a reménységet hirdeti. Hiszen mi értelme lenne Jézus föltámadásáról beszélni, ha ezt csak Ő élhette volna át?

A názáreti Jézus Krisztus föltámadása valóban megnyitotta a reménység ajtaját és azt várjuk, hogy mi is követni fogjuk a Mester példáját. A Vele való közösség célja, hogy a fizikai testünk is elnyerje az örök életet. Jézusnak minden test fölött van hatalma, és eljön az az időpont, amikor ezt mindenki meg fogja tapasztalni. Azonban nem mindegy, hogy mire támad föl az ember, örök életre, avagy örök kárhozatra. Ezért nagyon fontos, hogy már most fogadjuk el az Ő vérét, hogy a bűneink meg legyenek bocsátva és megnyerjük hit által a szellemünk, lelkünk számára az örök életet.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.04.19