Teológia | Jézus Krisztus

Jézus azt mondta, hogy van hatalma letenni, majd felvenni az életét. Máshol viszont azt olvastam a Bibliában, hogy a Szentlélek hozta fel a seolból. Akkor most hogyan történt?

Mind a két állítás igaz. A feltámadás és az örök élet megértéséhez fontos, hogy tisztában legyen azzal az ember, hogy a Biblia alapján mi zajlik a halálban, mi a halál állapota, és hogy a Halál személy is. A Názáreti Jézus Krisztus szelleme a seolban is állandóan birtokolta az örök életet, mert nem volt benne bűn, ezért lehetetlen volt, hogy a pokol erői Jézus szellemét fogságban tartsák. Ez alapján Jézus önmagától támadt föl, vagyis a szelleme az önmagában levő örök élettől jött föl a seolból. Viszont a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében arról van szó, hogy a Szentlélek központi szerepet játszott abban, hogy Jézus szelleme és lelke egyesült a testével. Tehát Jézus együttműködött Istennel és a Szentlélekkel, valamint Isten teremtő erejével. Ennek köszönhetően újra a lelke és a szelleme egyesült a testével, ami egy hatalmas lényegi változáson is keresztülment közben. Ezért az is igaz, hogy Jézus föltámadott a halálból, de az is igaz, hogy Isten föltámasztotta Jézust a halálból, úgyhogy az igazságnak két oldala van, és a két állítás egymás mellé helyezhető.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.05.03