Teológia | Jézus Krisztus

A Biblia szerint, Jézus maga az első zsenge. Miért mondja azt a lelkész úr, hogy Jézus előtt bárki is feltámadott?

Többféle feltámadásról lehet szó. A názáreti Jézus előtt feltámadt emberek is Krisztus miatt támadtak fel. Krisztus az Ószövetségben is jelen volt, mint Messiás, és a prófétákon – például Illésen, és Elizeuson – keresztül halottakat támasztott fel. Ezek a csodák, úgymond, megelőlegezett kegyelemből jöttek létre. Viszont nagyon lényeges, hogy ugyanolyan tulajdonságú testtel jöttek vissza a sírból, mint amilyen a betegségük, vagy az elhalálozásuk előtt volt. Az Újszövetségben szintén, például Lázár, a naini ifjú, vagy Jairusz lánya esetében, de később is, amikor az egyháztörténelemben ilyen eset történt, a feltámadás nem változtatott az érintett testének tulajdonságain. Azonban olyan feltámadásról is beszélhetünk, amikor az emberi test megváltozik, elveszíti a mostani tulajdonságait, és más isteni tulajdonságokat ölt fel magára. Jézus tehát ilyen módon támadt fel. Mi pedig ezt a feltámadást várjuk, mert még nem jött el az az üdvtörténeti korszak, amikor a test így jön vissza a koporsóból. Ez a keresztény reménységnek a legfontosabb tárgya.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.05.03