Teológia | Jézus Krisztus

Jézust miért nem fogadták el Messiásnak? Az ószövetségi írásokban szerepel az, hogy a Messiás szűztől születik, Betlehemben jön a világra, betegeket gyógyít, szamárháton megy be Jeruzsálembe, harminc ezüstért árulják el és keresztre feszítik. Akik halálra ítélték, egy kicsit sem kételkedtek amiatt, hogy valami súlyos hibát követnek el?

Ami az egyik embernek evidens, a másiknak nem. Amiről én meg vagyok győződve, hogy igazság, arról a felebarátom azt mondja, hogy hazugság. Gyakran akkor is fennáll ez a véleménykülönbség, amikor megvannak a tényanyagok. Nemcsak Jézus Krisztussal szemben van ez, hanem olyan történelmi tényekkel szemben is, amelyekre vonatkozóan egyértelmű tanúk vannak még közöttünk. Tárgyi bizonyítékok állnak rendelkezésre és ennek ellenére az emberek tagadják ezen tényeket. Hogy miért viselkednek így egyes emberek, azt józan ésszel nem lehet megérteni. Én ezt a jelenséget csak úgy tudom kezelni, hogy a Sátán, Istennek egy olyan ellensége, akiről Jézus azt mondja, hogy a hazugságnak az atyja, akinek a fő foglalkozása az, hogy az embereknek hazudjon. A második célja pedig az, hogy az embereknek a lelkében és szellemében létrehozzon olyan hamis meggyőződést, aminek lényege, hogy az emberek a hazugságokban higgyenek. Olyan démonok uralják ezeket az embereket, amely démonok folyamatosan hazudnak nekik. Ha a hazugság atyjának van valami fontos célja, amit el akar titkolni az emberek elől, az pontosan a názáreti Jézus engesztelő áldozata és feltámadása. Erről Pál beszél a Korinthusiakhoz írt levelében, hogy a világ fejedelmei azért feszítették meg, mert meg voltak vakítva e világ fejedelmétől. Akik ma nem látják az evangéliumban Istennek az igazságát, ugyanígy meg vannak vakítva. A szívben található értelmi képességek ilyenkor hibernált állapotban vannak, nincsenek megelevenedve. Ez a sötét erő az oka annak is, hogy az ember szíve nem tud világosságot nyerni sem ige által, sem Szentlélek által, hanem megmarad a belső sötétség, ami igazából az ember magányosságának és elhagyatottságának is oka.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.04.11