Teológia | Jézus Krisztus

Krisztus feltámadásáról azt mondta, hogy nem tudja bebizonyítani, csak reménysége van ennek kapcsán. Ez azt jelenti, hogy Ön nem hisz a feltámadásban, csak reménykedik benne?

A feltámadást nem lehet természettudományos eszközökkel bizonyítani az érzékszervek számára. Hiszek a feltámadásban, hiszem azt, hogy Isten feltámasztotta Jézus Krisztust a harmadik napon a halálból. De ez a bizonyosság bennem hit által jött létre azáltal, hogy hallottam az evangéliumot, hallottam Jézus haláláról, feltámadásáról szóló beszédet. A szellemembe beköltözött az ige által a hit szelleme, és kialakult bennem egy meggyőződés. Arról vagyok meggyőződve, hogy a názáreti Jézus feltámadása történelmi tény. Ezt empirikus, tudományos módon nem lehet bebizonyítani. A történelmi tényekben való hit szabadítja fel az embert. A hitem szerint Jézus meghalt a bűneimért, és feltámadott a megigazulásomért. Reménységem szerint pedig a Messiás el vagy vissza fog jönni. Én a visszajövetelében hiszek, mert hiszem azt, hogy az fog eljönni, aki már egyszer járt itt a Földön.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2011.05.01