Teológia | Sátán, a gonosz

Ha Isten olyan hatalmas, akkor miért nem semmisítette meg a Sátánt már a bűnbeesés után? Miért engedi, hogy tovább garázdálkodjon?

Egyrészt Isten azt határozta el, hogy folyamatosan számolja föl a Sátán tevékenységét és birodalmát. Másrészt nem az Ő keze által fog megsemmisülni, hanem az asszony magjából származó ember lába fog a kígyó fejére taposni. Ez a mi életünknek egy fontos feladata. Isten elsősorban Jézus Krisztus keze által rontja meg a Sátánt, ezért lett a Messiás emberré, hogy utána segítséget tudjon adni nekünk, hogy a kígyó fejére tapossunk. Ezért szerepel az evangéliumban az a kijelentés, hogy hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok, az ellenség minden erején és semmi nem árt nektek. A Rómaiakhoz írt levélben pedig az, hogy a békesség Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ez a legnagyobb megaláztatás az ördögnek. Mert, ha Isten kiütné, és két vállra küldené, nem élné meg akkora kudarccal, mint azt, hogy a názáreti Jézus Krisztus megváltását elfogadó embereket használja fel Isten arra, hogy az ördög munkája le legyen rombolva a Földön. Ez folyamat, nem fejeződött be, de meg fog történni.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.11.19