Teológia | Sátán, a gonosz

Mit jelent Jézus kijelentése a János evangéliumában, mely szerint most vettetik ki a világ fejedelme? Ezek után a Sátán már nem tud Isten elé menni, ahogyan azt korábban tette a többi angyallal együtt a Jób könyve szerint?

Nem tudom, hogy képes-e még a Sátán a názáreti Jézus Krisztus föltámadása, illetve megdicsőülése után is Isten elé járulni a mennyben, vagy sem. Amikor Jézus meghalt és föltámadt, akkor a mennyben halálos ítéletet mondtak ki a világ fejedelmére, azaz a Sátánra. A halál alatt jelen esetben szellemi halált kell érteni. Egészen addig a Sátán jog szerint gyakorolta a hatalmát a világ fölött az ember bűnbeesésének és lázadásának következtében. Ez a hatalomgyakorlása azonban Jézus Krisztus föltámadása után illegitim lett Isten szemében. Egy egyén életében pedig akkor válik törvénytelenné az uralma, amikor személyes szinten magára vonatkozóan elfogadja az evangéliumot, a megváltást, melynek következtében a názáreti Jézus részesíti őt abból a győzelemből, melyet aratott a bűn, a halál és a halál ura, Lucifer fölött. Amíg valaki nem fogadja el a mennyei legfelsőbb bíróság Sátánra vonatkozó határozatát, addig az ördög ugyan Isten előtt jog szerint már nem úr, de annak az életében fenntarthatja uralmát. Objektíven a názáreti Jézus Krisztus győzelme akkor fog megvalósulni, amikor a második visszajövetelekor érvényt fog szerezni ennek a bírósági döntésnek, amelyet Lucifer nem hajlandó elfogadni. Ez a hazugságon alapuló propagandájának a lényege. Éppen ezért szükséges, hogy a Megváltó hatalommal és erővel jöjjön vissza, hogy szétzúzza e világ fejedelmének hazugságra épített birodalmát.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.05.20