Teológia | Bűn, bűnbocsánat

Lehetséges az, hogy a tűznek a tavában fog szenvedni egy egyszerű ember és maga a Sátán is? Igazságos az, hogy Isten soha nem fog könyörülni az elkárhozott lelkeken?

Az igazság Isten beszéde. Ő mondta, hogy „én vagyok az igazság, az út és az élet”. A materialista felfogással ellentétben Isten igazságos törvényei alapján az embernek sok dolog fölött nincs hatalma. Nincs befolyása a halál utáni sorsa fölött, se a menny, se a pokol fölött. Ma viszont olyan kevélységet és gőgöt épített fel a kultúra, hogy sokan azt hiszik, Isten az ember számára találta ki a világmindenséget. Ez tévedés. Ha valaki ilyen önhitt, mint az a mai modern ember, akkor, mint Pál apostol mondta: „menthetetlen vagy ó ember”. Isten törvényei objektívek, olyanok, mint egy iránytű, amely alapján az ember el tud igazodni. Akik elfogadják azokat az alaptényeket, melyek az üdvösséggel, kárhozattal kapcsolatosak, már életükben Istennek megfelelő, jó döntéseket tudnak hozni.  Akik nem, azok lázadnak és ezért szembe kell nézniük a lázadás következményével. Mindenki felelős a saját sorsáért. Amikor hallod Isten igazságát és azt mondod, hogy nem, akkor a hazugságnak az atyjára szavazol. Ha azonosultál a földi életedben a bűn szerzőjével, akkor ugyanabból az ítéletből részesülsz, mint a Sátán. Nincs olyan ember, aki ne tartozna vagy Istenhez, vagy az ördöghöz. Ez a két lehetőség van, nincs harmadik út. A megtérésnek az az értelme, hogy az ördöggel való kapcsolatát az ember fölszámolja és Isten oldalára álljon. Ha erre nem hajlandó, akkor miért neheztel Istenre, amiért ugyanazt a sorsot kínálja számára, mint az ördögnek. A földön kell megvalósítanunk az életünket és olyan döntéseket, választásokat hoznunk, amelyek eldöntik földi pályafutásunk minőségét és az azután jövő következményeket is.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2011.05.15