Teológia | Bűn, bűnbocsánat

Nemrég egy nézői kérdésre adott válasza szerint az ember elveszítheti az üdvösségét, ha lázadó magatartást folytat, elutasítja Istent, nem törődik azzal, hogy fenntartsa Vele a kapcsolatot miután újjászületett. Én azt hittem eddig, hogy az ember újjászületés után az üdvösségét nem veszítheti el, és nem kerülhet a pokolba, mert Jézus vére kegyelemből tisztára mosta végérvényesen. Vagy tévedek?

A mostani üdvösséget el lehet veszíteni. Akkor lesz végérvényes, amikor már az ember benn van Isten dicsőségében, örök életet kapott. A Zsidókhoz írt levél is beszél arról, hogy el lehet veszíteni az üdvösséget, ha valaki megtagadja a megváltás vérét és bántalmazza a Kegyelem Szellemét. Péter második levélében állítja, hogy amikor visszatér az ember a régi bűneibe, az állapota sokkal gonoszabb lesz, mint megtérése előtt. Jakab apostol levele is beszél a kétszer meghalt emberről: újjászületés előtt halott volt a szelleme, majd ha utána újra bűnben él, ismét meghal. Vannak olyan bűnök, amelyek létre tudják hozni az újjászületett szellemben is a halál állapotát, ekkor az ember elszakad Isten jelenlététől. Ilyen például a Szentlélek káromlása, de más súlyos bűnök is. Különösen, hogyha valaki folyamatosan, rendszeresen követi el és nem tér meg belőle, mert a bűn teljességre jutván halált nemz. És természetesen a szellemi halál eredménye a kárhozat lesz. Határozottan lehet állítani, hogy akkor van az embernek üdvössége, ha nem test szerint jár. Ezért mondja a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének az 1. versszakában Pál apostol, hogy nincsen immár semmi kárhoztatásunk, ha nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. János is megerősíti, hogy ha nem vádol bennünket a szív, akkor van bizalmunk Istenben, és ez a bizalom hozza létre az üdvbizonyosságot. Ha vádol a szív, akkor az ember fél a felelősségre vonástól. Vagyis nincs az emberben üdvbizonyosság, nincs meggyőződve arról, hogy a földi életből való elköltözés után a mennybe jut. Ezért Pál apostol nagyon sok levelében buzdítja a keresztényeket megszentelődésre, a bűn elhagyására, mert a bűn kárt okoz az ember természetében. A bűn negatív értékű cselekedet, aminek mérgező ereje van. A tízparancsolatban található cselekedeteknek van a legnegatívabb, legmérgezőbb hatása az ember szellemére és lelkére, ezért kell igazságban járni. Ha a test cselekedeteit megöldökölitek Szellem által, akkor éltek.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.01.11