Teológia | Bűn, bűnbocsánat

Mit tegyek, hogy százszázalékosan tudjam azt, hogy ha ma meghalnék, akkor a lelkem a mennybe kerülne?

Rendkívül fontos Isten igéjének a hallgatása. A hit az igében és főleg Jézus Krisztus engesztelő munkájában, így nyeri meg az ember az úgynevezett üdvbizonyosságot. Így szabadul föl a szelleme a vádlás alól és meggyőződés alakul ki a szellemében arról, hogy Isten Jézus Krisztus vérébe vetett hite miatt megbocsátotta a bűneit. Meg kell vallani a bűnt, meg kell térni belőle és akkor a bűnbocsánat, illetve az üdvbizonyosság helyreáll. Ez örömöt hoz létre a szellemében, és ahogy mondja János apostol, bizalommal néz az ember Isten ítélete elé, mert tudja nagyon jól, hogy: „nincsen immár semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem test szerint járok, hanem szellem szerint”.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2012.04.08