Teológia | Bűn, bűnbocsánat

Mit jelent a Zsidó levél 6,4-6. versszakában az „elesés”, ami miatt az ember megtérése után úgy eleshet, hogy többé nincs számára megújulás? Előfordulhat az, hogy nem is veszi észre, hogy szellemi értelemben meghalt? Hogyan lehet azt kideríteni, hogy én ilyen vagyok-e?

A kérdéséből azt állapítom meg, hogy nem ehhez a kategóriához tartozik. Az elesést akkor használjuk, ha valaki bűnben esik el, de azonnal, vagy egy idő után megtér.  Ezzel szemben a Zsidókhoz írt levél 6. fejezete olyan emberről beszél, akinek esze ágában sincs megtérni. Egy bukásról, egy olyan elszakadásról van szó, amikor valaki nyilvánosság előtt is megszégyeníti, megtagadja Jézust. Az ilyen ember számára nincsen megújulás, az üdvösségét elveszíti, Isten lemond róla és nem ad kegyelmet számára.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2011.06.05