Teológia | Hit, üdvösség

Beszélt arról, hogy a föltámadással a mennyei hatalom felülbírálta a földi bíróságok ítéletét, azokét, akik Jézust halálra ítélték. Szól arról a Biblia, hogy az emberekért is zajlik ilyen kozmikus per, hogy megtérhessenek és így megszabaduljanak a bűn miatti halálos ítélettől?

Minden emberrel kapcsolatosan van egy per Isten és az ellensége, az ördög között. A Sátán egyik fő foglalkozása, hogy vádolja az embereket éjjel-nappal. Ezáltal bűntudatot és bűnérzéseket, valamint ezekre adott rossz reakciókat akar és tud létrehozni az emberi lélekben, szellemben. Fő célja, hogy az embert távol tartsa Jézus Krisztustól, a Megváltótól, a Szentlélekkel való kapcsolattól, hogy ne értse meg Isten üdvözítő tervét. Ezzel szemben Isten folyamatosan végzi a segítő, jó szolgálatát az emberekért, más embereken, angyalokon keresztül, és közvetlenül Ő maga is beavatkozik az érdekükben. Természetesen ez az emberért zajló szellemi-lelki szintű háború akkor tud Isten szempontjából nézve sikeres lenni, hogyha az ember elkötelezi magát Ő mellette. Végső soron mindenki a választásával dönti el, hogy ebben a perben rá vonatkozóan ki lesz a győztes. Jézus Krisztusé a győzelem, amit a golgotai keresztáldozata által aratott, ez visszafordíthatatlan. De személyes szinten akkor tud megvalósulni, hogyha valaki az ördögre nemet mond, Istenre pedig igent. Ebben az esetben nem az ítélet a per végső eseménye az emberek számára, hanem a felmentés, ami pedig a kegyelem.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.04.22