Teológia | Hit, üdvösség

Jézus egy alkalommal azt mondta, hogy az Atya nem ítélkezik senki fölött, mert az ítéletet a Fiúnak adta. Egy másik alkalommal viszont azt, hogy Ő sem fog ítélkezni, hanem aki nem hisz, azokat a beszéde fogja kárhoztatni. Ha tehát sem az Atya, sem a Fiú nem szándékozik kárhoztató ítéletet mondani senki fölött, akkor mi fog történni azon a bizonyos utolsó napon? Megtörténik az általános kibékülés?

Nem történik meg az általános kibékülés. Lesz számonkérés, lesz felelősségre vonás, melynek fő alapja Isten beszéde. Itt arról van szó, hogy örökkévalóságtól fogva az Atyáé a bírói hivatal, de ezt átadta a názáreti Jézusnak – miután Ő ember lett –, hogy ember gyakoroljon ítéletet ember felett, viszont a názáreti Jézus átadta az Ő beszédének. Tehát nem a bírói hivatalnak a felszámolásáról szól az átruházás, hanem arról, hogy a názáreti Jézus Krisztus az Ő beszéde alapján fogja az embereket számon kérni azon a bizonyos napon. Ezért fontos, hogy az emberek már a földi életükben alárendeljék a szívüket, és a lelküket Isten igéjének, és abszolút tekintélyként fogadják el, mert akkor az ige Úr lesz az életük fölött. Ennek eredményeképpen pedig, megváltozik az embernek a természete, és létrejön, kiépül az emberben Isten jelenléte.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.02.24