Teológia | Hit, üdvösség

Mit keresett Jézus a Pokolban, ha onnan nem szabadulhatott ki senki?

Péter levelében van erre utalás: Jézusnak be kellett jelentenie, hogy megtörtént a megváltás, és lesz föltámadás. Ha nem ment volna be a Pokolnak abba a rendszerébe – mert nemcsak az igazak helyére, hanem a gonoszok helyére is lement –, akkor a Pokol továbbra is fennhatósága alatt tartotta volna az elkötözött gonosz emberek szellemeit. Mivel Jézus Krisztus lement erre a helyre is, megtörte a Pokol hatalmát, és így a gonosz emberek is föl fognak támadni, de nem az üdvösségre, hanem az örök kárhozatra. Abban a pillanatban, amikor Jézus Krisztus kiadja a parancsot a föltámadásra, ezeknek a hatalmas szellemi lényeknek, a Halálnak és a Pokolnak megszűnik a hatalma még a gonosz emberek szellemei fölött is. Jézus Krisztus megalapozta az egyetemes föltámadást, de ez nem egyetemes üdvösséget jelent. Nem szabad a kettőt összekeverni!

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.04.22