Teológia | Igemagyarázat

A Biblia azt állítja, hogy Kain a gonosztól volt. Ez azt jelenti, hogy a bűnbeeséskor Éva a Sátánnal paráználkodott?

Semmilyen íráshely nem támasztja alá ezt a feltételezést. A Biblia azt állítja, hogy „ismeré Ádám az ő feleségét Évát, aki fogad vala méhében és szűli vala Kaint”. De természetesen az ördög valamikor elfoglalta Kain szívét, és meghatározta a cselekedeteit. Már felnőtt korában Kain kapott egy figyelmeztetést, hogy álljon ellene a bűnnek, és uralkodjon fölötte. Ez azt mutatja, hogy volt időszak, amikor a gonosz még nem uralta őt le. Ebből azt lehet látni, hogy Kain nem a gonosztól született, hanem gonosszá lett. Gyakran a Biblia erkölcsi ítéletet mond egy életmű fölött, de az életmű mögött van, hogy több száz év áll. Kain tevékenységének, életmódjának végeredménye az lett, hogy gonosszá vált. Volt jó időszaka is, amikor istenfélő ember volt, a testvérével élt együtt. Amikor a bűn megkísértette, ellenállhatott volna, elutasíthatta volna, de nem tette. Helyette igent mondott a bűnre, és emiatt lett gonosz. Tehát a gonosznak a Kainban való megtestesülését inkább egy folyamat eredményeként látom, mintsem létezése okának.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.02.19