Teológia | Sátán, a gonosz

Mit mond a Biblia arról, ha a boszorkányok a Szentháromságra hivatkozva ördögöt űznek?

Az Apostolok cselekedeteiben van leírva, hogy az Efézusban élő Skéva fiai sikertelenül igyekeztek utánozni Pál apostol szolgálatát. Ha varázslással vagy a Sátánhoz tartozó erőkkel próbálják az embereket mentesíteni démonikus terhek alól, abból nem származik semmi jó. A Sátán nem űzi ki önmagát. Hogyha levesz az emberről egy problémát – ilyen előfordulhat –, nagyobbat hagy helyette, tehát nem érdemes ilyen erőkhöz fordulni. Isten Akhábbal is közölte, hogy van Izraelnek gyógyítója, szabadítója, aki kiűzi a démonokat. Ő ma is betegeket gyógyít és démonokat űz. Akit Ő megszabadít, az valósággal szabad. Tulajdonképpen nem is az ördögűzésen van a lényeg, hanem a szabadságon, hogy az ember szabad legyen. Az evangélium azt mondja, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Az igazság pedig a valóságos élet, amely nem múlik el. Az evangélium tanúsága szerint ez a názáreti Jézusban jelent meg, ezért beszélünk róla úgy, mint igazságról. Jézus érintésének következtében szabadul meg az ember. Nem a technika a lényeg, hanem, hogy az emberek szabadok legyenek. És akiket Ő megszabadít, azok valósággal szabad emberek.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2005.12.11