Teológia | Igemagyarázat

A Föld egy részét víz gyötri, a másikat olaj, földrengések és tornádók. Izraelt az egész világ szidja, mert merészeli megvédeni magát. Ön szerint van itt valami összefüggés?

A Jelenések könyvének 12. fejezetében található egy igeszakasz, az 1-6. versben, ami az Izrael-ellenességnek a szellemi hátterére világít rá. Az első kulcsdolog, hogy ki a napba öltözött asszony? Mindig meg kell nézni, hol fordul elő a jelkép a Biblia más könyveiben. A napba öltözött asszony nem Máriára vonatkozik, hanem Izraelre. József álmára kell gondolni, amikor tinédzserként álmot látott, és ezen keresztül Isten megmutatta neki, hogy mi lesz az életfeladata: a Hold és a csillagok meghajolnak a Nap előtt. Az utána jövő évtizedek bizonyították, hogy ez az álom igaz, és a napba öltözött asszony Izrael. Másrészt Ézsaiás prófétánál és Mikeás próféta könyvének 4. fejezetében szintén ezt a jelképet láthatjuk:Izraelt a vajúdó asszonyhoz hasonlítja a próféta, amely szülni akar, kínlódik, ez pedig Izrael szellemi újjászületését jelzi. Ki az, aki akadályozza ezt a szülést, és meg akarja semmisíteni Izraelt? A hétfejű, tízszarvú, hét koronával rendelkező sárkány, ami a Bibliában a Sátánnak a szimbóluma. Ő gerjeszti állandóan az Izrael-ellenességet a szolgáin keresztül a Földön, és célja Izrael megsemmisítése. Szellemi szinten a bűnbeesés óta a Földön folyamatosan háború van, aminek a középpontjában Izrael áll, mert döntő szerepe van a názáreti Jézus Krisztus földi visszajövetelében. Nem kerülhetne erre sor Izrael államának a létezése nélkül. A próféciák alapján Jeruzsálem nem palesztin város lesz, hanem Izrael fővárosa. Zakariás már előre megprófétálta, hogy a státuszát meg akarják változtatni, összefognak a világ vezetői, de nem fog teljesülni a tervük. Aki hozzányúl, szakadva szakad meg, vagyis nagy válságba sodorja a népét. Kezd olyan lenni Jeruzsálem, mint az Ószövetségben a frigyláda: azt sem lehetett csak úgy megérinteni. Azért ragaszkodik Jézus Krisztus ehhez a városhoz, mert ott halt meg, támadott föl, küldte el a Szellemét, oda hívta el Ábrahámot kétezer évvel a földi szolgálata előtt, tehát vér szerinti joga van hozzá. Nem lepődnék meg, ha az örökkévalóságban kiderülne, hogy az árvizek és más csapások kapcsolatban állnak a Jeruzsálem státuszát érintő huzavonával, amit a világ csinál. Megérdemelné Izrael, hogy odaadják neki Jeruzsálemet, és elismerjék azt, hogy Izrael örök fővárosa, mert annyit adott az emberiségnek a zsidóság.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.06.13