Teológia | Sátán, a gonosz

Ha Isten tényleg létezik, akkor miért szenvednek az emberek? Miért halunk meg, és miért hagyja, hogy ártatlan gyermekek éhezzenek?

Sajnálom, hogy a Mindenhatót hibáztatják ősidők óta ezért a sok problémáért, rosszért, de ehhez Neki semmi köze sincs, mert amit Ő teremtett, az jó. Az egész látható világ azért áll a bűn és a halál uralma alatt, mert Ádám és Éva bűnbeesése után Isten a személyes jelenlétét visszavonta. Azóta ennek a világnak az Istene nem a Teremtő, hanem a Sátán. A Sátánról pedig azt mondja a Biblia, hogy emberölő, tolvaj, rabló és pusztító. Az a célja, hogy az ember kapcsolatba kerüljön vele, az Istennel szembeni lázadás által, és ebben a helyzetben ez a láthatatlan szellemi lény az életet nyomorúságossá teszi. Tehát a bűnhődés, a betegségek, az átkok, a szegénység, és az éhezések a lázadásnak a szükségszerű következményei. A Földön élő személyek jelentős része ma is felrúgja azokat a szellemi törvényeket és alapelveket, amelyek biztosítanák számukra a jólétet. Mindenkinek elsősorban saját magában kell felfedeznie az okokat, amelyek következtében a földi élete nyomorúságos. Meg van írva, hogy az emberek Isten dicsőségének a hiányából fakadóan szűkölködnek. Ezért szólítja fel őket az Úr prófétáin keresztül, hogy térjenek meg, változtassák meg a felfogásukat, gondolkozásmódjukat, és béküljenek meg Vele, ne éljenek Vele ellenséges viszonyban, mert ha abban megmaradnak, nem élvezhetik a természetfölötti javakat, de a természetes javaknak az élvezése is egyre korlátozottabbá válik számukra. Isten segít, erről szólnak az emberiséggel különböző korszakokban kötött szövetségei, de Ő határozza meg a segítségnyújtásnak a formáját és kereteit. Feltámasztotta Jézust a halálból, ez a tény ad egy kiskaput azok számára, akik ki akarnak kerülni a bűnnek és következményeinek a rabságából, és be akarnak lépni az Ő országába. Tehát az ajtó a názáreti Jézus Krisztus.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2006.06.18