Teológia | Sátán, a gonosz

A Sátán miért vádolja az embereket Istennél a bűneinkkel? Szerintem Isten tudja, hogy Jézus vére miatt mindenkinek bűnbocsánata van. Miért gondolja azt a Sátán, hogy el tudja Őt bizonytalanítani?

Ez egy nagyon bonyolult kérdés, és nem mindent tudunk arról, hogy miért végezheti Isten ellensége ezt a vádló munkát. Egy nagy per zajlik a világmindenségben, van egy bíró, az Isten. Van egy elítélt, aki nem kapott kegyelmet, a kegyelmi kérvényét is visszautasították, ez az ördög és a követői – szellemi lényekről beszélünk. Valamint van egy harmadik szereplő, az ember, aki hol itt van, hol ott van, éppen ezért az emberrel kapcsolatosan folyik a per az Isten és a Sátán között. Istennek van egy üdvözítő terve, azt akarja, hogy az ember ne részesüljön a Sátán sorsából. Világossá tette Jézus, hogy nem azért teremtette a gyehennát, a poklot és a seolt, hogy az emberek ott elkárhozzanak, hanem a vádló miatt a Diabolosz és az ő követői számára van teremtve. Ezért is hirdettetik az evangélium, hogy az embereket felvilágosítsa Isten, hogy ne vállaljanak Isten ellenségével sorsközösséget, mert a sorsközösségnek az az eredménye, hogy részesülnek a Sátánnak a sorsából. Éppen ezért a Sátán részéről egy állandó vádló – mondanám ügyészi – feladatvégzés zajlik, szeretné Isten igazságtalanságát kimutatni azért, amiért megkegyelmez az embernek, és amiért neki nem kegyelmez meg, ez az egyik célja. A másik célja, pedig szeretné az Isten és ember kapcsolatát úgy összezavarni, hogy ennek eredményeképpen az emberek az ő túszai maradjanak, és így az elítélt meg tudja hosszabbítani a létezését. Éppen ezért a vádlásról soha nem mond le, addig, amíg nem éri utol véglegesen Isten ítélete. Amíg túszok vannak a kezébe, addig Isten tűr, várakozik, mert a túszszabadításnak a cselekményei, akciósorozata zajlik. Ilyen túszszabadító akció az evangélium hirdetése, a Messiás visszajövetele, Izrael helyreállítása is. Tehát sok-sok lépést végez még az Úr a jövőben is azért, hogy olyan jeleket adjon az embereknek, hogy a jó oldalra álljanak és szakítsák meg a kapcsolatukat azzal a személlyel, aki számára eldöntötte Isten, hogy nincs kegyelem, de az ember számára van, ezért hirdetjük a megtérést.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.05.02