Teológia | Sátán, a gonosz

Említette Jézus mondását, miszerint ha a Sátán a Sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg, mi módon állhatott meg ily módon az országa? Ön azt mondta, hogy a nemzetek felett bukott angyalok uralkodnak. Ha ezek egymás ellen is harcolnak, akkor miként lehetséges, hogy mégis fennmarad a hatalmuk?

A világ fölött a hatalmat Isten a pogányoknak adta át a babiloni fogságban, ennek az volt az oka, hogy a sekina elment Jeruzsálemből. Az Úr a dicsőségét nem teljes mértékben vonta vissza, csupán azt, amely a törvényadáskor bejött a látható világba. Erről beszél Ézsaiás próféta, Jeremiás és Ezékiel is. Izrael megalakulásától egészen a babiloni fogságig nem tudtak olyan világbirodalmak kialakulni, mint utána, mert Isten beleszerelte a világmindenségbe a fékrendszert, hogy a bűn ne tudjon rövid időn belül tért hódítani a Földön, ezt a célt szolgálta Izrael létrehozása. Ez a rendszer bukott meg és omlott össze a babiloni fogságtól. A vákuumnak az lett az eredménye, hogy megerősödött az e világ istenének a kontrollja a nemzetek fölött. A nemzetek idejében a hatalomnak a birtoklásában az Istennel szemben álló nemzetek és a mögöttük lévő bukott angyalok nagyobb szerepet kaptak. Isten átadta korlátozott mértékben a Sátánnak az e világ feletti hatalmat, ez az időszak egészen napjainkig tart – addig, amíg Jeruzsálemet nemzetek fogják taposni. Ha Jeruzsálem fölszabadul, újra a Messiás van ott, akkor visszajön az Úr dicsősége, és sokkal nagyobb jelenléte lesz a dicsőségének, mint eddig bármikor, és egy új korszak fog elindulni. Tehát ebben a korszakban Istennek az a terve, hogy birodalmak váltják egymást, de nagyon sok olyan dolog zajlik most a világban, amelyek jelzik azt, hogy ennek a vége közeledik.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.05.04