Teológia | Hit, üdvösség

A napokban pont azon gondolkodtam, hogy mi volt a százados hitének a titka. Hogyan tudok hitet gyakorolni akkor, amikor problémák, gondok vesznek körül?

Nagyon fontos, hogy a megoldatlan problémákat ne nézzük függetlenül. Ha függetlenül nézzük őket, akkor elszakítjuk a bajainkat Istentől, és nem alakul ki bennünk hit, hogy ezeket kezelni tudjuk. Soha nem szabad elfelejteni – a legnagyobb krízisben sem – hogy a názáreti Jézus Krisztus mindig a problémánk, a viharzó tenger felett áll. Tehát ezért nekünk mindig fel kell nézni a vihar fölé. Nem szabad soha elfelejteni, amire Mózes tanította Isten népét, amikor az érckígyót felhelyezte a póznára. Az van megírva a Bibliában, hogy aki fölnézett a póznára – tehát nem magára, nem a problémáira figyelt, hanem a póznára felhelyezett érckígyóra –, az meggyógyult. Ezért kell nekünk arra a személyre felnéznünk, akit Isten felemelt. Először a golgotai keresztre, majd a sírból kiemelt, végül fölemelte az Ő dicsőségébe azért, hogy neked ott azon a nagyon fontos helyen, ahol a világmindenséget kormányozzák, legyen egy közvetítőd, legyen egy képviselőd, legyen egy Főpapod, a názáreti Jézus Krisztus! Mindig hittel kell a láthatatlan felé nézni.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.04.13