Teológia | Isten beszéde, a Biblia

Kik állították össze és írták le a Bibliát? Változtattak a szövegen az évszázadok során?

Az Ószövetséget Mózes kezdte el írni, majd Ezsdrás, Nehémiás és Malakiás próféta zárta le. Az Újszövetség az 1. században íródott, gyakorlatilag ekkor alakult ki a kánon, és a názáreti Jézus tanítványai rögzítették. A 3-4. században a korai egyház már teljes mértékben azokat a könyveket fogadta el szentnek, amelyeket most is. Az a meggyőződésünk, hogy a Biblia Isten Szellemétől származó kinyilatkoztatásokat és kijelentéseket tartalmaz. Csak másolási hibákat lehet találni a különböző kéziratokban, de ezek a hit lényegét nem befolyásolják. Nagyon sok olyan forrás maradt fenn, amely alapján meg lehet állapítani a pontos eredeti szöveget.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.04.18