Teológia | Hit, üdvösség

Sokáig elfordultam Istentől, de most szükségét érzem, hogy higgyek benne. Hol kezdjem a megtérést?

Isten igéje Pál apostol által azt mondja, hogy a hit hallásból származik, tehát el kell menni egy olyan keresztény közösségbe, mint a Hit Gyülekezete, ahol Isten igéjét prédikálják. Az ige áttöri a falakat az ember szívében, lelkében és megeleveníti a bensőjét. Létrejönnek benne azok a szellemi képességek, amelyek által fel tudja fogni Istent, és el tudja dönteni, hogy teljes szívéből megtér Hozzá. Az első lépéseket nagyon nehéz megtenni Isten felé, de mindenféleképpen ajánlatos a Bibliát megvásárolni és olvasni. Ennek egyik oka az, hogy bűnös állapotban a bűn eltakarja az ember szellemében Isten jelenlétét. Emiatt Isten létezése teljes mértékben valószínűtlennek tűnik: nem könnyű egy olyan személyt keresni, akiről a bensőnk azt állítja, hogy nincs. Tehát hitben ki kell ugrani ebből az állapotból, bele kell esni Isten jelenlétébe, és akkor fog történni valami az ember szellemében: létrejön az újjászületés. Azonban vannak más, démonikus akadályok is, ezért is kell Isten igéjének a hallgatását is előtérbe állítani. Ahogy Pál apostol is mondja, hogy az igehirdetés bolondsága által tartatik meg a hívő. A hitben és a kegyelemben való növekedés is az igehirdetés bolondsága által jön létre az ember szívében. Az ige hallgatása olyan a szellemi életben, mint a szív működése a testben: ez élteti a szellemi életet. Ezért kell elköteleznie magát az embernek. Fontos hogy az ember úgy ossza be az idejét, hogy annak az első része mindenféleképpen a Mindenhatóé legyen. Tehát szorgalmasan kell hallgatni Isten igéjét, mert előbb-utóbb felgyullad a villany a bensőben.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.02.17