Teológia | Hit, üdvösség

Sajnos, eddig olyan életet éltem, mint egy tékozló fiú. De menteni szeretném, ami még menthető. Mit tehetnék?

Dönteni kell, azonnal. Azt kell mondani, amit a tékozló fiú, hogy: visszatérek az Atyámhoz, megbánom a bűneimet, elfogadom Isten küldöttjét, a Messiást, Jézus Krisztust. Őáltala megnyerheti az ember a bűneinek a bocsánatát. Mert Isten az üdvösséget a názáreti Jézus Krisztus által adja az embernek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minél előbb befogadja Jézust Úrnak az életébe és az újjászületés szent cselekedeteinek vesse alá magát. Ekkor tud Isten áldása, kegyelme és jelenléte fölszabadulni az életünkben. Ezt kívánom mindenkinek.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.02.07