Teológia | Bűn, bűnbocsánat

Balassagyarmati Fegyház és Börtönből nagy örömmel kísérjük figyelemmel a Hit Gyülekezete istentiszteleteit. Öröm hallgatni a jó, dinamikus dicséreteket és a szívhez szóló igehirdetést. Úgy érezzük, Isten ereje a televízión keresztül is élő és ható. Bár börtönben vagyunk és ki-ki különféle bűncselekményeket követett el, hisszük, hogy a szívből jövő bűnbánat meghallgatásra talál az Úr előtt, és Jézus asztalához hív, mint a jobboldalán megfeszített latort. Nagy erőt ad és nyújt, hogy a Salgótarjáni Hit Gyülekezete szolgálatot lát el a balassagyarmati fegyházban. Hálásak vagyunk az Úrnak értük, mert a pásztorunk nem azt nézi, hogy bűnt elkövető elítélt rabok vagyunk, hanem, hogy Isten gyermekei és Istent kereső emberek vagyunk. Hatvanan vagyunk, akik folyamatosan járunk, és egyre több új megtérővel dicsérjük az Urat szombatonként itt a börtönben. Hisszük, hogy amikor kiszabadulunk, akkor jó gyümölcsei leszünk az Úrnak, és meg tudunk maradni azon az úton, amelyet krisztusi útnak mondunk, amelyen itt elindítottak minket. Szeretnénk jó bizonyság lenni a társadalomnak a szabadulásunk után is.

Isten bűngyűlölő, de az irgalma, kegyelme Jézus Krisztusban megjelent, ezt a kegyelmet és irgalmat, az után lehet venni, hogy az ember a saját cselekedeteit megutálja, meggyűlöli. Ahogy a levélírók és társai is tették, akik élő lelkiismerettel élnek és jó, szent elhatározást hoztak egyrészt Jézus Krisztus mellett, másrészt a változás mellett. Isten áldja meg őket és más börtönlakókat is, valamint azokat is, akik a jövőben kerülnek oda! De nem érdemes, olyan dolgot elkövetni, amitől valakinek az élete rossz irányba megy és meg lesz fosztva a szabadságtól. Külön kell választani az Istennel és a társadalommal való számlarendezést, nem szabad összekeverni a kettőt. Isten megbocsátja a bűnösnek a bűneit, ha megbánja. De a társadalomnak Isten által teljes joga van a törvényeken, az emberi törvényeken keresztül, hogy az igazságosság, társadalmi igazságosság alapján az ítéletet végrehajtsa. A szabadságvesztésre gondolok elsősorban. Mi készek vagyunk mindenki számára az evangéliumot hirdetni.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2011.05.15