Teológia | Hit, üdvösség

Római katolikus hívő vagyok, bár nem vagyok bűntelen, mindig nézem a műsort. Mikor elkövetek valamit, azt megbánom. Ha Jézus visszajön, akkor meg fog ölni engem?

Az Isten dicsőségébe való belépést csak akkor érheti el az ember, ha bizonyos szellemi értékek megvannak benne. Az emberi élet egyik fő célja, hogy ezeket a spirituális értékeket felhalmozza a szellemében, lelkében. Számunkra azok az értékek, amelyeket Jézus Krisztus a megváltása által megszerzett az Atyától, adják a mandátumot a mennybe való belépéshez. Ez azért fontos, mert az ember üres lény, elvesztette az istenképűségét a bűnbeesés következményeként. A megváltásnak pedig pontosan az a lényege, hogy a tartalmat visszaadja Isten. Hogy a kérdésre válaszoljak: a hit egy belső meggyőződés, nem a tudatban, hanem a szellemben. Az emberben ilyenkor van egy belső nyugalom. Péter például tudta nagyon jól, hogy üdvössége van, ezért nem volt ideges, nem félt, pedig másnapra tűzték ki a kivégzésének az időpontját. Az embernek nyugalma van a halálfélelemtől, még ha néha meg is kísérti ilyen gondolat, a megváltás már megszabadította ettől. Például ha arra gondol az ember, hogy ha most el kellene költöznie, akkor hová kerülne: a mennybe-e vagy a pokolba, akkor a belsejéből fakadóan tudja a választ a kérdésre, hogy a mennybe kerülne. Nem azért, mert a tudatát átalakították, hanem mert belül a szelleme a Szent Szellemmel együtt tesz benne bizonyosságot arról, hogy üdvössége van. Az üdvösség kizárja az Isten ítéletétől való félelmet az ember szívéből. Ezért mondja János: hogyha félünk, akkor a szívünk nem bízik Istenben. A keresztényeknek rendszeresen ellenőrizniük kell magukat, mint a személyi igazolványt vagy az útlevelet, hogy megvan-e a szívünkben ez az üdvbizonyosság. Ha nincs, akkor, hála Istennek, vissza lehet szerezni. Bűnbánat, bűnvallás, megtérés által lehet helyreállítani Istennel a közösséget. Ez alól az egyetlen kivétel a Szent Szellem káromlása. Tehát bátorítunk mindenkit, mert ha még nincs meg a szívében ez a meggyőződés, akkor Isten Igéjének a hallgatása által ki tud fejlődni az a hit, ami létrehozza ezt a belső bizonyosságot.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.05.25