Teológia | Hit, üdvösség

Önök szerint mi vár az örökkévalóságban arra a biztonsági őrre, aki negyven ember életét mentette meg egy öngyilkos terroristától? Bár nem volt hívő, de az önfeláldozása lehetett-e számára üdvösségszerző esemény?

Nagyon érdekes kérdés, de azt kell mondanunk, hogy Istennek más az értékrendje, mint az embereknek. A Biblia szerint az egyedüli üdvösségszerző esemény a názáreti Jézus golgotai kereszt áldozata. Nem tud az ember olyan nagy dolgot cselekedni, hogy üdvösséget szerezzen magának. Ez akkor sem lehetséges, ha hősies önfeláldozásra szánja el magát az embertársaiért. Lehetetlen dolog Jézus Krisztus feltámadásába vetett hit nélkül üdvözülni. Ezért mondja a Biblia, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. A mennyet az emberek előtt csak olyan személy tudja megnyitni, aki a mennyből jött, és a földi élet után képes visszamenni oda. Az evangélium pontosan ezt a tényt közli Jézusról. Ő ezeket az isteni követelményeket betöltötte, ezért Ő az út, az igazság és az élet.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2005.10.16