Teológia | Hit, üdvösség

Miért nehéz megérteni a feltámadás lényegét?

A feltámadás az egyik legnehezebben érthető téma a Bibliában. Ézsaiás próféta szerint a nemzeteket, népeket egy sötét takaró fedi. Ez alatt nem plédet vagy kemény pokrócot kell érteni, hanem a halál gonosz angyalát, aki uralja ezt a látható világot. Ő nagyon nagy befolyást gyakorol az emberek gondolkozásmódjára, életérzésére, tapasztalataik feldolgozására, még a valóság megismerésére is jelentős befolyással bír. Így tönkreteszi az ember Istenre való érzékenységét is. Isten valóságát még fel lehet fogni, de a csodákat, különösen a halottak feltámadásának csodáját már nehezen értik meg. A keresztény hit pont ezen a szinten kezdődik. Az üdvözítő hitnek az a lényege, hogy elhisszük, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból. Azért hangsúlyozzuk sokszor ezt a nagyon alapvető bibliai igazságot, hogy Isten jelenléte ne csak megérintse az embereket, hanem meg is szabadítsa őket ettől a sötét fátyoltól. Amikor ez a fátyol el van húzva az emberről, akkor a szelleme világosságot kap. Ebben a világosságban pedig már el tudja fogadni a bibliai tényeket, és erre tudja helyezni a hitét.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.05.24