Teológia | Hit, üdvösség

Úgy hallottam, hogy a hit nem elég, hanem úgy is kell cselekedni, ahogy meg van írva. Akinek sok hibája van, de megpróbál jót cselekedni azon tud Isten segíteni?

Ebből a kérdésből is az tűnik ki, hogy a hitet többféleképpen értelmezik. Nem többféle hitről van szó, hanem egyfajtáról. A bibliai hitnek az egyik fő jellegzetessége, hogy külső és belső változást eredményez az emberben. Ha ez a változás nem történik meg, akkor valójában az emberben nincs bibliai hit, hanem valamilyen más hit van. Ezért fontos a hitről beszélni, hogy az ember kegyelmet kapjon Istentől és a szívében, szellemében hit jöjjön létre, ami által megváltozik belül, és még a külső magatartása is át tud alakulni. Én nem hiszek olyan hitben, ami nem változtatja meg az embert, mert Jakab azt mondja, hogy: „a démonok is hisznek Istenben, de rettegnek Tőle”. A démonok nem változnak meg, tehát van démonikus hit is Istenben. Ennek pedig az egyik legfontosabb jellemzője, hogy nem idéz elő változást az emberben. Mi olyan hitben hiszünk, ami hatékony és dinamikus, ami először az ember belső állapotában hoz létre változást, utána pedig a cselekedeteiben, életvitelében, gondolkodásmódjában és értékrendjében. Ennek a hitnek a gyümölcsei megismerhetők. Jézus azt mondja, hogy gyümölcseiről lehet megismerni a fát. Ha valaki bűnben él, és azt mondja, hogy Istenben hisz, az valójában démonikus hitről beszél. Ez a fajta hit a Biblia alapján nem hit, hanem egy üres valami, aminek semmi köze nincs a bibliai hithez. Mi nem erről az úgynevezett társadalom által elfogadott hitről beszélünk, hanem arról a hitről, ami megváltoztat engem és a dolgokat is.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.03.16