Teológia | Egyházak, vallások

Sok szó esik a napokban a görög válságról és látható, hogy az EU által jóváhagyott tőkeinjekció ellenére a "görög dráma" hatása túlnyúlik az országon. Lehetséges, hogy a gazdaság újjáélesztése mellett a görög embereknek egy szívbe fecskendezett hitinjekcióra is szükségük lenne?

Sok értékes dologgal ajándékozták meg a görögök a világot, de úgy gondolom hitreformra van szüksége Görögországnak is. Igaz, hogy a társadalom többsége hisz Istenben, de fontos lenne megérteni, hogy van bibliai hit, és vannak babonás, zavaros, homályos hitek. Görögországban, és más országokban is probléma, hogy sok babona és vallásos tradíció épült a bibliai hitre. Ha az emberek csak azt mondják, hogy hisznek Istenben, nem mondtak semmi értékes dolgot, mert Jakab azt mondja, hogy a démonok is hisznek Istenben, és rettegnek tőle. A hitnek a tartalmát és a belső természetét kell nézni: ahol bibliai hit van, ott cselekedet is van. Nagyon sok hitetlen ember van a különböző felekezetekben, akiknek sok esetben démonikus hitük van. Nem akarják megváltoztatni az életfelfogásukat, gondolkozásmódjukat, cselekedetüket. A démonok hitére is az a jellemző, hogy rettegnek Istentől, de nem változnak meg. A bibliai hit mindig kapcsolatban van a cselekedetekkel, mindig megváltoztatja az embereket, soha nem passzív. Intenzív szellemi, lelki és intellektuális életre ösztönöz, aminek az egyik nagyon fontos célja, hogy Isten dicsőségére meg akarjon változni az ember. Ahol ez nem jelenik meg, ott nincs hit. Továbbá a bűn és a hit kizárja egymást, ahol bűn van ott nincs hit. Mondhatja egy erkölcstelenül élő ember a szájával, hogy ő hisz Istenben, de ezt Isten nem tudja értékelni. A hit mindig kapcsolatba hozza az embert Istennel. Isten természete a hit csatornáján keresztül kiárad az ember szívébe, és létrehoz egy olyan belső magatartást, amely arra ösztönzi az embert, hogy olyan legyen a természete, mint az ő Megváltójának. Ezért ezek az emberek szellemi, erkölcsi kiválóságra igyekeznek, és előbb-utóbb nagy változás jelenik meg az életükben. Tehát én nem hiszek minden kereszténynek, aki annak mondja magát, a hitet ugyanis cselekedetek által lehet megmutatni.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.05.16