Teológia | Sátán, a gonosz

Láttam mostanában egy amatőr filmet, amelyben egy amerikai házaspár által az otthonukban tapasztalt paranormális, természetfölötti jelenségeket mutatták be. Kérdésem, hogy lehet-e ez egyáltalán valóságos?

Olyan esetben például, ha meghal valaki, és mondjuk démonizált állapotban volt az illető, akkor miután kiment a lelke és a szelleme és elfoglalta az Istentől kijelölt helyét, akkor fölszabadulhatnak belőle démonok. Ilyenkor bemehetnek a lakásba, hogy keressék azokat a szeretteteket, hozzátartozókat az elköltözött hozzátartozói közül, akikbe be tudnak költözni. Van, hogy ez sikerül, és van hogy nem. Elképzelhető, hogy egyszerűen helyet foglalnak a szobákban, ezért aztán ha el is adják a házat, az új lakókat is gyötörhetik még. Ezért létezik olyan, hogy szellemi háztakarítás, amely azt jelenti, hogy a názáreti Jézus nevében kiűzik a Szent Szellem által a démonokat az otthonból. Személyes tapasztalatom is van ebben a témában. A Biblia beszél arról, hogy a földközeli atmoszférát test nélküli szellemi lények uralják, ezek a démonok. A démonok fölött állnak a gonosz angyalok, amelyek az egekben vannak. Őket nevezi az Efézusbeliekhez írt levél úgy, hogy fejedelemségek, hatalmasságok, e világ sötét urai és a gonoszság szellemei, amelyek a magasságban (egekben) vannak. Amikor azonban a démonokat Jézus kiűzte az emberekből, akkor ők kimentek az emberekből és víz nélküli helyeken tanyáztak, hogy ott szervezkedjenek, és készítsék elő, az emberekbe való visszaköltözésüket. Ugyanis a démonok valami okból fakadóan elveszítették a testüket, ezért szinte olthatatlan vágyat éreznek, hogy emberek testébe beköltözzenek, hogy így saját, romlott, perverz vágyaikat megvalósítsák. Én nem ajánlom, hogy ilyen filmeket nézzenek, mert ilyenkor is meg lehet jeleníteni ezeket a gonosz szellemeket. Ha valaki nem rendelkezik természetfölötti isteni erővel, hogy ezeknek ellenálljon, akkor ottmaradnak ezek a szellemek és gyötörni, kínozni kezdik az embert.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2010.02.14