Teológia | Sátán, a gonosz

Említette bizonyos betegségek szellemi eredetét. Ön szerint hogyan hozhatók összefüggésbe szellemi eredetű betegségek a természetes gyógyítással?

Ősi hagyomány, hogy a lakásokat, az otthonokat tisztán kell tartani, mert a piszok, a tisztátalanság magával vonja a gonosz szellemeknek a jelenlétét. Már az Ószövetség ideje alatt is az izraeliták összefüggést láttak a szemét, a rendetlenség és a démonok jelenléte között. A szakrális fürdésnek, vagy a vízkeresztségnek, de a pénteki lakástisztításnak is tulajdonképpen ez az alapja. Nem csak a természetes piszkot akarták eltávolítani Izrael fiai a lakásukból, hanem szellemi tisztogatást, háztisztítást is végeztek. Ebben van némi igazság, de azért így teljes mértékben nem lehet legyőzni azokat a láthatatlan szellemi lényeket, amelyek rendszeresen támadják az embereket. Ehhez kellenek szellemi fegyverek is. Az Újszövetségben is megvan ennek a szellemi változata. Nyilvánvalóan az Újszövetségben is nagyon fontos a keresztényeknek, hogy tisztán tartsák a testüket, ruhájukat, lakásukat, mert ennek van szellemi jelentősége. Nagyon sok olyan pont van, ahol nem lehet megérteni az anyagvilágnak és a szellemvilágnak a találkozását és összefonódását, pedig sokkal általánosabb, mint ahogy az ember azt gondolja. Sajnos a keresztény világnézet kínosan ügyelt arra, hogy a természetfölöttitől a természetes világ élesen el legyen választva. Annyira éles válaszfalat sikerült felhúzni, hogy a láthatatlan világ közben eltűnt. Az európai világnézet nagyon nagy megújulásra szorul, mert nagyon sok európai ember elvesztette a láthatatlanról való látását. Az okkultizmusnak a világméretű népszerűsége is ezzel áll összefüggésben. Az már biztos, hogy a materializmus kudarca kikerülhetetlen, beleértve a marxizmust is. Demográfiai katasztrófáról beszélnek Európában; ami letagadhatatlan tény és nyilvánvaló, hogy az emberek nem szeretik az életet, mert aki az életet szereti, az állandóan harcol a halállal szemben. Ez Magyarországon és számos európai országban nincs meg.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.02.10