Teológia | Sátán, a gonosz

Mióta elhunyt a testvérem különös jelenségek történnek az otthonunkban. Az ajtón éles kopogásokat hallottam, máskor a testvérem által készített vasútmodell adott sípoló hangot. Minden esetben ébren voltam és nem álmodtam. Lehet, hogy a testvérem akar így üzenni nekünk?

Amikor egy ember meghal a szelleme és lelke az Istentől kijelölt helyre költözik. Megszakad a Földön élő emberekkel való kommunikációra való lehetősége, ezért a testvére biztosan nem üzen így. A Lukács Evangéliumának 16. fejezetében található történetben ez egyértelműen le van szögezve. A Biblia szerint súlyos bűn az, amikor elköltözött emberekkel keresik az élők a kapcsolatot. A Szentírás ezeket a technikákat a spiritizmus tárgykörébe sorolja, és mind az Ó- mind az Újszövetség tiltja. Azonban gyakran nem az emberek keresnek ilyen gonosz szellemekkel kontaktust, hanem ők maguk. Előfordulhat ugyanis, hogy gonosz szellemek szabadulnak ki az elköltözött személyből. Jézus a Máté Evangélium 12. fejezetében beszél arról, hogy ezek a lények nem mennek se a sírba, se a mennybe, se a seolba, hanem itt maradnak a Föld felszínén. S gyakran az elhunyt hozzátartozói között keresik azt a személyt, akibe be tudnak költözni. Ellene kell állni nekik, és Jézus Krisztus nevét kell segítségül hívni, amely névre engedelmeskednek és elmennek. Így meg fognak szűnni az említett jelenségek is.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.05.24