Teológia | Sátán, a gonosz

Férjemmel 51 évig éltünk házasságban, és már második éve, hogy meghalt. 4-5 hónapja éjjel pontosan 1 órakor megjelenik, és az ágyán ül, nem szól hozzám, ha megyek feléje, azonnal eltűnik. Mit tegyek, mert már nem merek éjjel lefeküdni?

Amikor az emberi testből kiköltözik az ember lelke és szelleme, akkor elmegy az Istentől kijelölt helyre. Nem helytálló az, hogy valakinek a lelke itt marad és bolyong. Vannak olyan gonosz, tisztátalan szellemek, amelyek egy családot követnek. Amikor egy illető meghal, azok a démonok elveszítik a testüket, és keresik azokat a családtagokat, akikbe be tudnak költözni. Ha ez nem sikerül, akkor előfordul, hogy elkezdik zaklatni és háborgatni őket. A Bibliában nagyon szigorúan elválasztották az élőket a holtaktól. Isten nem engedte, hogy az élők szelleme összekeveredjen a holtak szellemével. Ezek a halotti szellemek betegségeket, baleseteket, összeomlásokat, anyagi károkat idéznek elő. Rendkívül jó színészi képességgel rendelkeznek, tudják utánozni az elköltözött ember vonásait, föl tudják öltözni a személyiségjegyeit, és úgy tudnak megjelenni, mint ha az az illető jelent volna meg. A spiritizmusban ez az egyik legnagyobb csalás. Ennél az esetnél egy démon ül le az ágyra, és ijesztgeti a kedves televíziónézőt. Kell venni egy Bibliát, olvasni, imádkozni kell, mondani Isten Igéjét. Ezek a démonok fognak engedelmeskedni Jézus nevének, és nem fognak bemenni a lakásba. Ez ugyanaz, mint ami Egyiptomban történt. Mikor a bárány vérét Izrael fiai fölkenték a bejárati ajtó szemöldök fájára, attól a pillanattól az öldöklő nem mehetett be a lakásba. Ha a názáreti Jézus vérének az oltalma és védelme alatt van egy otthon, akkor a gonosz szellemek vagy nem mehetnek be vagy kimennek a lakásból. Nagyon fontos, hogy amikor az ember alszik, az Úr Jézus Krisztus jelenlétében legyen, illetve a természetfeletti védelme alatt legyen, hogy ne gyötörjék gonosz szellemek. Ezeket a jelenségeket lehet kezelni.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2007.12.23