Teológia | Sátán, a gonosz

Az ember lelke a halál után nem marad a földön, hanem Istentől rendelt helyét foglalja el, vagy az alvilágban, vagy a mennyországban. A démoni szellemek miért nem az alvilágban vannak? Miért itt az emberek között vannak, annak ellenére, hogy régen volt testük?

Biztos választ nem tudunk mondani, mert ezzel kapcsolatosan a Biblia nem tartalmaz egyértelmű állítást. A démonok testet vesztett szellemi lények, és nagy vágyat éreznek, hogy testbe költözzenek, mert akkor tudják végrehajtani a romlott vágyaikat és kívánságaikat. Ebből arra kell következtetni, hogy valamikor rendelkeztek testtel. Vannak olyan feltételezések, hogy Ádám előtti teremtményektől származnak a gonosz szellemek, a pontos választ azonban nem tudjuk. Az biztos, hogy nem gonosz emberek szelleméről van szó, mert azok a seolba, a Hadészba vannak bezárva. Sok probléma, emberi nyomorúság mögött démonok vannak, és az emberek csak akkor tudnak megváltozni, ha megszabadulnak a gonosz szellemek befolyásától. A jó hír, hogy a Názáreti Jézus Krisztus ezeket a gonosz szellemeket lefegyverezte, és a jövőben a föld színéről elviszi őket arra a helyre, ahol nekik bűnhődniük kell az örökkévalóságban. A kegyelem korszakában még itt vannak a földön, de eljön az idő, amikor Jézus Krisztus démonmentessé fogja tenni a földet.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.06.29