Teológia | Bűn, bűnbocsánat

Az akaraterő milyen összefüggésben van a bűnnel, tehát tudja-e az ember az akaraterejét használni a bűnnel szemben, vagy egyszerűen Isten kegyelme mindent megold?

Az akaraterőre szükség van, hisz a döntéseink többnyire az akaratunkon alapulnak. Azonban az akaraterő önmagában nem elégség, mivel az akarat csak a lélek része, viszont az ember szelleme sokkal erőteljesebben befolyásolja a személyiségünket. Ezért szükségünk van arra, hogy megelevenedjen a szellemünk, életet kapjon Istentől, kegyelmet nyerjen. Többnyire a test kívánsága, az érzékszervek irányítják az ember pszichéjét, de ha kegyelmet nyer a szelleme, akkor az pozitív hatással lesz a lélekre. Olyan a lélek ilyenkor, mint ahogy Jeremiás próféta mondja, „a víz mellé ültetett fa”. Ahogy a szellemünk folyamatosan erőt nyer, a lelkünk már nem lesz testi, érzéki. Az újjászületésnek is pontosan az az egyik célja, hogy az ember szellemében megjelenjen Isten élete, ereje, és ezután a szelleme átadja a lélek számára ezt a megújulást. Ennek az lesz az eredménye, hogy az elméje, gondolkozásmódja, akarata és érzelmi élete is megújul és ezeken a területeken is harmóniába kerül Isten jó, kedves és szent akaratával. Nagyon fontos, hogy ebben a harmonikus állapotban az akaratunk megerősödjön, nem szabad hagyni, hogy legyengüljön. A Biblia azt mondja, hogy az igazság, Isten igéje által leszünk erősek. A Szentlélek is felruházza a lelkünket erővel, ennek az lesz az eredménye, hogy a gondolataink, akaratunk, és az érzéseink is sokkal erősebbek lesznek a megtérés után. Tehát az akaraterő nagyon is szükséges. Így tud csak sikeres lenni az ember a szellemi életben, a fejlődésben, növekedésben; valamint a rosszal, a bűnnel, a kísértővel szembeni ellenállás is csak így tud sikeres és eredményes lenni.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.04.05