Teológia | Sátán, a gonosz

Ha valaki nem újjászületett keresztény, akkor is ki lehet belőle űzni egy démoni légiót? Mi pontosan a szabadulás előfeltétele?

Filippibeli a jövendőmondó lányról nincs megírva, hogy megtért, mégis kiűzték belőle a Python szellemét, és nem tudott többé jövendőt mondani. Ez a történet alátámasztja, hogy igen, ki lehet űzni emberekből gonosz szellemeket úgy, hogy nem térnek meg. A megtérés elsősorban az ember akaratán alapuló döntés, a gonosz szellemek pedig a Szentlélek működésének következtében mennek ki az emberből. De a démonűzéssel nem szabad kísérletezni. Az Apostolok cselekedeteinek 19. fejezetében van szó arról, hogy Efézusban Skéva fiai kezdték el ezt felelőtlenül gyakorolni. Ennek az lett az eredménye, hogy a démonizált emberek megverték és levetkőztették őket. Jézus Krisztus is csak azután űzött démonokat, hogy rászállt a Szentlélek és fölkente őt Isten. Azt mondja Jézus a Máté evangélium 12. fejezetében, hogy: „amikor Isten ujjával vagy Isten Szellemével űzöm ki a gonosz szellemeket, akkor kétség kívül elérkezett hozzátok az Istennek az országa”. Tehát Isten Szellemének a jelenlétére, működésére van szükség. Egy ember sem rendelkezik olyan erővel és hatalommal, hogy gonosz szellemeket tudjon kiűzni egy másik emberből. Van démonűzés Szentlélek nélkül is, de az már a mágia kategóriájába tartozik. A kettő között az a különbség, hogy a végrehajtó erő a bibliai, az evangéliumi csodákban Isten Szelleme és nem pedig valami démonikus sátáni erő. Abban az esetben mágia, hogy ha nincs ott a Szentlélek kenete. Ezzel kapcsolatosan sajnálatos módon nagyon sok félreértés van még keresztények között is.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2009.05.24