Teológia | Isten beszéde, a Biblia

Hogyan lehet elérni, hogy a gonosz erők, szellemek kimenjenek az emberekből?

Nagyon fontos, hogy minden keresztény szolgálatot önkéntes alárendelésből, szabad akarat alapján lehet csak nyújtani. Nem kényszeríthető senkire a kereszténység, a megtérés, a hit, a gyógyulás és a szabadulás. Tehát azok felé érvényes ez a szolgálat, akiknek a szellemében megvan az az igény, hogy erre szükségük van, és hisznek abban, hogy Isten az életükben a Szentlélek által jó dolgot fog véghezvinni. Bizonyos próféciák viszont beszélnek arról, hogy amikor eljön a Messiás, akkor globális szinten a gonosz erők megítélésére kerül sor. Az emberek akár kérik, akár nem, részesülni fognak belőle. Ez nagy ijedtséget fog okozni, barlangokban rejtőznek el, hogy ne találkozzanak Jézus erejével és hatalmával. Több prófétánál olvasható azonban, hogy az emberek bárhová is menekülnek, végül meg kell jelenniük a Messiás dicsőséges trónja előtt, és előfordulhat, hogy valaki a bűnei miatt komoly bajba kerül. Ezért is fontos, hogy jó kapcsolatunk legyen az Úrral, kedvesek legyünk Isten előtt. Viszont azt mondja Isten igéje, hogy az igaz buzgóságos könyörgése hasznos, tehát ha mások nem is kérik, a keresztények imádkozhatnak, hogy minél kevésbé kerüljenek az emberek a gonosz erők befolyása alá. A démonok különösen szeretnek hatalommal rendelkező embereken uralkodni, mert rajtuk keresztül nagyon sok embert tudnak befolyásolni. Sámuel könyve, illetve a Királyok könyve arról szól, hogy Izrael szellemi-erkölcsi állapotát döntően az határozta meg, hogy a király, a vezető, milyen szellemi állapotban volt. Ha démonizált ember volt, akkor az egész ország démonizálódott. Ha a vezetők démonizáltak, nehéz elkerülni, hogy az alattuk lévő emberek ne kerüljenek gonosz erők befolyása alá. Ezért fontos imádkozni az elöljárókért, hogy jó szellem munkálkodjon bennük – mondja Pál apostol.  Ezt úgy lehet megismerni, hogy ezek a vezetők jó gyümölcsöket teremnek, a közjót szolgálják, segítenek abban, hogy mások normálisan éljenek.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.04.20