Teológia | Hit, üdvösség

Olvastam a Hit Botránya c. könyvében, hogy fiatalon volt az Ön életének egy olyan szakasza, amikor kereszténynek gondolta és vallotta magát, mégis, amikor kimondta, hogy hisz Jézus Krisztusban, belül úgy érezte, hogy ez még sincs így. Kérem, hogy ezt fejtse ki részletesebben.

Akkor kerül bele az ember ebbe a kettős állapotba, amikor szeretne keresztény lenni, de belül érzi, hogy nem az. Amikor nem döntött személyesen Jézus Krisztus mellett, nem fordult oda hozzá, nem tért meg, de úgy viselkedik, mintha keresztény lenne. Ezért fontos, ahogy Isten igéjében is le van írva, hogy az ember először személyesen döntsön Jézus Krisztus mellett. Térjen meg a bűneiből, szakadjon el tőlük. Majd keresztelkedjen meg, azonosuljon Jézus Krisztus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával, valamint töltekezzen be Szentlélekkel.  A kereszténnyé válásnak ezen a három lépésén minden hívőnek keresztül kell mennie, hogy jogszerűen, hitelesen, ténylegesen kereszténnyé váljon, és az Úrnak a nevét jogosan hívja segítségül. Ahol erre hangsúlyt helyeznek, ott az emberek bibliai szinten élik meg a közösségüket Istennel.

Részlet a Vidám Vasárnap archívumából: 2008.01.20